USZCZELNIACZE SILIKONOWE

Ich podstawową cechą jest wysoka wytrzymałość termiczna - do ponad 300°C. Charakteryzyję się znakomitą elastycznością i adhezją do szerokiego zakresu podłoży. Stosowane w elektronice, budowie maszyn i zaawansowanym budownictwie.

Występują jako jednoskładnikowe pasty utwardzane wilgocią z powietrza lub na gorąco, ale także jako zalewy.

 Występują jako jednoskładnikowe pasty utwardzane wilgocią z powietrza lub na gorąco, ale także jako zalewy.