KLEJE SILIKONOWE I SILANOWE

Jednoskładnikowe kleje silikonowe to zazwyczaj polisiloksany, tzn. łańcuch krzemowo-tlenowy, do którego mogą być przyłączone grupy organiczne, takie jak grupy metylowe. Silikony jednoskładnikowe mogą mieć różne sposoby polimeryzacji, pozwalające na tworzenie elastomeru gumowego:

 • Pod wpływem wilgoci z powietrza, produkty o nazwie RTV (utwardzanie w temperaturze pokojowe)
 • Pod wpływem ciepła (polimeryzacja na gorąco), ulega sieciowaniu poprzez poliaddycję pod wpływem wysokiej temperatury (około 150°C)..

Istnieją 3 duże grupy silikonów RTV w zależności od rodzaju produktów uwalniających się w trakcie sieciowania:

 • Silikony octowe;
 • Neutralne alkoksysilikony;
 • Neutralne oksymy silikonowe.

Właściwości:

 • Klejenie i uszczelnianie.
 • Wysoka elastyczność i odporność na rozdarcie.
 • Odporność i stabilność na wysokie temperatury. Po pełnym utwardzeniu te produkty mogą być używane w temperaturach od -65° do 350°C.
 • Odporność na warunki pogodowe – wysoka odporność na promienie UV i inne niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Stabilność chemiczna – szczeliwa nie ulegają szybkiej degradacji nawet w przypadku długotrwałego narażenia na wiele substancji chemicznych i zanieczyszczenia występujące w powietrzu.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Dobra wytrzymałość wiązania – te produkty zapewniają dobre przyleganie do szerokiej gamy materiałów przemysłowych, w tym szkła, ceramiki, drewna i murów, powierzchni malowanych i wielu metali i tworzyw sztucznych.
 • Dobra izolacja elektryczna – przeznaczone do różnych zastosowań, mogą być używane w różnych zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych, w tym w urządzeniach podlegających znacznym wahaniom temperatur.
 • Niska palność – w warunkach pożaru kleje/spoiwa silikonowe są oporne na spalanie. Wiele produktów jest zgodnych z normami UL dotyczącymi łatwopalności.
 • NIe dają się malować.

Produkty MS Polimer - silany, zwane również hybrydowymi, łączą w sobie najlepsze cechy mas klejąco-uszczelniających. Kleje modyfikowane silanami stanowią grupę pośrednią między poliuretanami a silikonami. Dzięki dużej sile wiązania i bardzo wysokiej elastyczności w niektórych zastosowaniach są niezastąpione. Przeznaczone są do szerokiego zastosowania w gospodarstwach domowych, przemyśle, budownictwie itp.
Wiele mas opartych na silanach wykazuje obok elastyczności znaczną spójność wewnętrzną (kohezję) i dużą sprężystość. Kleje elastyczne umożliwiają utworzenie mocnej i szczelnej warstwy, przez co uzyskuje się równomiernie rozłożone naprężenia szczytowe. Elastyczne klejenie oferuje użytkownikom szereg istotnych zalet:

 • uproszczenie konstrukcji dzięki zwiększeniu odporności/sztywności wobec obciążeń dynamicznych,
 • uniknięcie zmęczenia materiału i pęknięć dzięki równomiernemu przenoszeniu obciążeń (rozłożenie naprężeń) oraz dzięki zachowaniu struktury materiału (bez termicznego lub mechanicznego osłabiania struktury wewnętrznej części),
 • oszczędności dzięki zastępowaniu tradycyjnych mocowań mechanicznych (np. śrub, nitów lub spawów),
 • łączenie najróżniejszych kombinacji materiałów, np. metal/tworzywo sztuczne, metal/szkło, metal/drewno i redukcja lub wychwytywanie naprężeń powstających na skutek niejednakowej rozszerzalności termicznej poszczególnych materiałów,
 • kompensacja wymiarowych tolerancji spoin.

Kleje hybrydowe MS Polimer - najważniejsze właściwości:

 • doskonale przyczepne do wszelkich podłoży - wykazują wysoką przyczepność do wielu różnych materiałów, także wilgotnych,
 • trwale elastyczne, także po aplikacji - nie kurczą się,
 • możliwe do przemalowania - po utwardzeniu mogą być przemalowane wieloma rodzajami farb,
 • przyjazne dla środowiska naturalnego - wolne od silikonów, rozpuszczalników oraz izocyjanianów,
 • oparte na neutralnym systemie utwardzania - praktycznie bezzapachowe podczas aplikacji,
 • nie wymagają stosowania podkładu - podczas aplikacji nie oddziałują nawet z najdelikatniejszymi podłożami,
 • nie powodują korozji metalu,
 • przeciwdziałają przenikaniu niepożądanych mediów między łączonymi częściami, nawet przy dużych szerokościach spoin i szczelin,
 • tworzą połączenie elementów zamknięte siłowo poprzez przyczepność powierzchniową i spójność wewnętrzną,
 • odporne na warunki atmosferyczne i starzenie,
 • łatwe w użyciu - można je aplikować i obrabiać w praktycznie każdych warunkach.

Charakteryzują się znakomitą elastycznością i adhezją do szerokiego zakresu podłoży.

Silikony i silany są stosowane w przemyśle samochodowym, budowie maszyn, produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, elektronice, elektrotechnice itd. Oprócz specjalistycznych produktów mamy też takie, które służą raczej jako uszczelniacze, a nie kleje.


Przykładowe zastosowania:

 • uszczelniane pomp wodnych (silikon jest odporny na wodę i glikol)
 • pokrywy łańcucha rozrządu, mostu napędowego czy miski olejowej (silikon odporny na oleje)
 • aplikacji przy układzie turbo i wydechowym oraz do uszczelnienia zamontowanych już uszczelek (klej silikonowy wysokotemperaturowy)
 • klejenie reflektorów,
 • klejenie blach w kontenerach
 • stóp grzejnych żelazek,
 • montaz lamp górniczych,
 • klejenie transformatorów itp.

Charakteryzują się znakomitą elastycznością i adhezją do szerokiego zakresu podłoży.