KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Klejenie to łączenie materiałów za pomocą kleju – substancji organicznej lub nieorganicznej, mającej właściwości trwałego łączenia materiałów. Kleje rozpuszczalnikowe składają się z płynnego nośnika (może to być np. woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne), bazy i modyfikatorów. Po odparowaniu płynnego nośnika klej zagęszcza swoją strukturę i zmienia się w jednolitą, suchą masę (spoinę) trwale łączącą elementy. Niekiedy dochodzi w nich efekt polimeryzacji, do bazy używa się utwardzacza (aktywatora), którego zadaniem jest polepszenie spoiny. Niektóre z nich muszą być utwardzone termicznie. Oprócz bazy, na której wykonany jest klej rozpuszczalnikowy, dodaje się też żywice syntetyczne i inne dodatki wzmacniające spoinę.

Można nimi łączyć różne materiały np.: gumy, tworzywa, tkaniny, filce, korek, metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, tekturę, beton itp. Nanoszenie odbywa się popularnymi metodami, np.: pędzlem, szpachlą, wałkiem, przez wylewanie lub nakładanie natryskiem.

Rozpuszczalnikiem mogą być benzyny, ketony, estry, aromaty i nawet woda. Ustawodawstwo europejskie nakłada regulacje na niektóre rozpuszczalniki, definiując je jako chorobotwórcze albo narkotyczne działanie na człowieka. Wiele znika nam rozpuszczalników, producenci klejów zaprzestają wytwarzania ich, gdyż są nieopłacalnie np. koszty budowania filtrów i instalacji wyciągowych.


Pod względem bazy surowcowej najczęściej występują:

 • Kleje neoprenowe albo chloroprenowe (CR);
 • Kleje rozpuszczalnikowe poliuretanowe;
 • Kleje na bazie kauczuków naturalnych;
 • Kleje na bazie SBR (styrol – butadien – rubber);
 • Kleje na bazie nitrylowej albo NBR (nitryl – butadien – rubber).

Osobną grupę stanowią dyspersje, gdzie woda stanowi składnik płynny, unoszący zawiesinę nierozpuszczalnych żywic.

Jedno- a czasem i dwuskładnikowe kleje na bazie kauczuków neoprenowych, SBR, nitrylowego, poliuretanu, gumy naturalnej.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Stosowane do szerokiej gamy materiałów, najczęściej elastycznych.


Przykładowe aplikacje:

 • klejenie taśm przenośnikowych,
 • pontonów,
 • tratw ratunkowych,
 • kamizelek ratunkowych,
 • skafandrów płetwonurków,
 • wykładzin,
 • materiałów uszczelniających,
 • skóry naturalnej i sztucznej,
 • gumy.

Jedno- a czasem i dwuskładnikowe kleje na bazie kauczuków neoprenowych, SBR, nitrylowego, poliuretanu, gumy naturalnej.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Typ Kolor Lepkość
[mPa·s]
Gęstość
[g/cm]
Zawartość ciał stałych Odporność termiczna
[°C]

Czas otwarty [min.]

Min.   Max

Wydajność
[m/l]
Metoda nakładania Obszar zastowowań
Kleje na bazie CR - neoprenowe
PKT czarny
dwuskładnikowy
2500 ± 250 0,87 24 ± 1,5% <120 5 20 2-3 pędzel, wałek Czas przydatności: 4 godz., czas utwardzenia: 2-5 godz.
Odporność na media: słonej wody, na utlenianie w atmosferze, oleje, określone chemikalia, paliwa lotnicze, rozcieńczone kwasy oraz zasady. Stosowany do: klejenie taśm do przenośników, produkcji elastycznych zbiorników na wodę i na paliwa, wyklejania zbiorników stalowych chemo­odpornymi wykładzinami gumowymi, oklejania gumowymi okładzinami bębnów napędowych, przyklejania gumowych uszczelek do pokryw luków okrętowych, przyklejania okładzin z twardego filcu, tworzyw sztucznych, laminatów (unilam) itp.
S 5000-1

złamania biel
dwuskładnikowy

2700-3300 0,85 23 ± 2% <120 5 30 3-4 pędzel, wałek Czas przydatności: 4 godz., czas utwardzenia: 2-5 godz.
Odporność na media: słonej wody, na utlenianie w atmosferze, oleje, określone chemikalia, paliwa lotnicze, rozcieńczone kwasy oraz zasady. Stosowany do: do budowy pneumatycznych tratew, łodzi i pontonów ratowniczych, do produkcji kamizelek ratunkowych, do przyklejania tkanin wodoodpornych do różnych podłoży, klejenia kombinezonów dla nurków, do produkcji elastycznych zbiorników na wodę i na paliwa, przyklejania gumowych uszczelek do luków okrętowych.
VS 1922-1 przezroczysty
czerwony
200 ± 80 0,818 18 ± 1,5% <140 2 40 5-9 natrysk Klej bez toluenu, wysokotemperaturowy. Stosowany w produkcji samochodów, budownictwie i przemyśle meblarskim.
VS 6000-1 bursztynowy 2200-2700 0,86 23 ± 1% <70 7 30 3-4 pędzel, wałek Ogólnego stosowania. Skleja dobrze szeroki zakres materiałów, jak drewno, metal (pomalowany i niepomalowany), gumę, skóra, także sztuczna, korek, materiały ociepleniowe (z wyjątkiem styropianu).
Thixofix miodowy tiksotropowy - - <70 10 15 2,5-3 szpachla Jest to klej bardzo uniwersalny, łączy również: drewno, gumę, korek, twarde PVC, skórę, tkaniny, drewno wiórowe, gips, płyty gipsowe, płyty pilśniowe, malowane i niemalowane metale i in.
S 1358 bursztynowy 5500–6500 0,88 28 ± 2% <100 7 20 3-4 pędzel, wałek Klej kontaktowy odporny na wysokie temperatury. Skleja gumę, twarde PVC, pianki poliuretanowe, skórę, włókninę poliestrową, tkaniny, malowane i niemalowane metale. Stosowany w motoryzacji
S 708 złocisto-brązowy 4100–4600 0,87 25 ± 1,5% <70 2 30 3-4 pędzel, wałek Klej uniwersalny, znajduje zastosowanie w produkcji wykończeń wnętrz samochodowych i autobusów, sklepach i barach, produkcji obuwia, mebli, w budowie łodzi i wielu innych dziedzinach przemysłowych.
Kleje rozpuszczalnikowe poliuretanowe
PVC bursztynowy
dwuskładnikowy
2800 ± 400 0,86 23 ± 1,5% <60/<120 5 20 2-3 pędzel, wałek Czas przydatności: 8 godz., czas utwardzenia: 48 godz.
Sformułowany jako produkt do łączenia ze sobą tkanin PVC i PU (np. w taśmach przenośnikowych) oraz do kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) stosowanych np. w produkcji sztywnych kadłubów nadmuchiwanych łodzi, do budowy pneumatycznych tratew, lub w produkcji kostiumów dla płetwonurków.
S 1762MB przezroczysty 100 – 150 0,85 10 ± 0,5% - 0 5 13 natrysk Stosowany jest do klejenia plastyfikowanego PVC, także z innymi materiałami tam, gdzie istnieje problem migracji plastyfikatorów, jako podkład. odporny na działanie olejów, detergentów oraz wilgoci.
Kleje na bazie kauczuków naturalnych
VS 889-1 złamana biel 54000-60000 0,814 45 ± 3% <60 5 10 1,5 – 2,5 pędzel, wałek Klej wielostronnego zastosowania. Do trwałego łączenia różnorodnych materiałów jak np. kauczuki naturalne i syntetyczne (w tym o dużej zawartości styrenu), filcu pokrytego PVC, tkanin tapicerskich oraz tkanin z włókna szklanego z metalem, drewnem, pilśnią. W przemyśle samochodowym nadaje się do klejenia wykładzin i wyściółek. W budownictwie można używać tego kleju do twardego styropianu/styroporu, a także do wyklejania nim powierzchni ścian i sufitów jako materiałem ocieplającym.
Kleje na bazie SBR (Styren - Batadien - Guma)
SN 1634
Trimspray
żółty - - 19 ± 1,5% <70 0,5 30 6
(z jednego
atomizera)
natrysk Aerosol o wielu zastosowaniach, szczególnie w motoryzacji. Może być używany do łączenia następujących materiałów: pianki, tekstyliów, dywanów, skór, drewna, tektury, materiałów izolacyjnych. Typowe zastosowania to klejenie okładzin, obicia, pianek lateksowych i z tworzyw, juty, wykładzin i skóry ze sobą lub z metalami, drewnem lub płytą pilśniową. Klei także inne tkaniny, materiały izolacyjne, pilśń i papier. Dobra odporność na UV.
VS 1899-1 czerwony
lub
przezroczysty
550 ± 100 1,133 28 ± 2% <60 0 30 9-11 natrysk Niepalny, do natrysku. Może służyć do klejenia elastycznych pianek, tkanin bawełnianych, włókien szklanych, drewna i papieru, a także takich materiałów jak malowane lub niemalowane metale, płyty pilśniowe, twarde pianki poliuretanowe.
Kleje na bazie NBR (Nitryl - Butadien - Guma)
VS 1588-1 przezroczysty 4500–5500 0,85 25 ± 1,5% <60 1 10 1,5 – 2,5 pędzel, wałek Do trwałego łączenia miękkiego PVC, z dodatkiem plastyfikatora, ale klei również pianki poliuretanowe ze sobą lub do metali. Może być używany jako klej ogólnego stosowana do klejenia drewna, filcu i wiele różnych materiałów. Spoina klejowa jest bardzo dobrze odporna na olej i smary.
Kleje na  bazie dyspersji żywicy syntetycznej
VD 6611-1 mlecznobiały,
bezbarwny
2000 - 3000 1,0 67 ± 1,5% <80 - - 0,02 - 0,3 natrysk, wałek Stosowany do powlekania warstwą klejącą papieru (np. etykiet), tkanin i folii z tworzyw sztucznych (np. miękkie PCW, twarde PCW, poliester i polietylen), do naklejania folii na płyty wiórowe i w materiałach typu sandwich do sklejania laminatów poliestrowo-szklanych z pianką poliuretanową. Nadaje się też bardzo dobrze do klejenia warstw polistyrenu.
VD 6612-1 mlecznobiały,
bezbarwny
1200 ± 400 - 69 ± 1% <80 - - - natrysk, wałek Stosowany do powlekania warstwą klejącą papieru (naklejki stałe), tkanin i folii z tworzyw sztucznych (np. miękkie PCW, twarde PCW, poliester i polietylen).
Ze względu na dużą liczbę znajdujących się na rynku gatunków folii należy w każdym przypadku wykonać próby wstępne. Stosuje się też do naklejania folii na płyty wiórowe i w materiałach typu sandwich do sklejania laminatów poliestrowo-szklanych z pianką poliuretanową.